Arbetar-Esperantisten och SLEA-Informilo


Arbetar-Esperantisten heter vår tidskrift. Den är tvåspråkig och innehåller texter på både svenska och esperanto. Den ges ut 4 gånger per år och du för den som medlem i SLEA. Medlemskapet kostar endast 100 kr per år.

Tidigare gav vi ut en tidskrift helt på esperanto som hette Informilo. Några nummer finns tillgängliga längre ned på sidan. Vissa nummer kan även beställas i pappersversion.

Gå med idag och betala in din avgift till:

Svenska Arbetaresperantof�rbundets
postgiro 53 160-8


Du kan även beställalla enstaka nummer av pappersversionen för 25 kr/st inklusive porto. Skicka ett mejl till: arbetaresperantisten(a)hotmail.com

På denna sida kommer vi även att lägga upp tidningen i pfd-version.

Arbetar-Esperantisten, nr 1-2 oktober 2017, ute nu!


Arbetar-Esperantisten nr 1-2 oktober 2017 är ute nu!

Ur innehållet:

- Sindikataj novaĵoj
- Novaĵoj de libroservo
- Eldono de Malvarma bufedo
- La 90-a kongreso de SAT en Seulo
- SATs 90e kongress i Seoul

Beställ ditt pappersexemplar idag genom att skicka ett mejl till arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.

Arbetar-Esperantisten, nr 3-4 december 2016, ute nu!


Arbetar-Esperantisten nr 3-4 december 2016 är ute nu!

Ur innehållet:

- Sindikataj novaĵoj
- Bortgångna kamrater
- Novaĵoj de libroservo
- Världsesperantokongressen i Nitra
- Ni trovu novan mondan ordon en Azio

Beställ ditt pappersexemplar idag genom att skicka ett mejl till arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.

Arbetar-Esperantisten, nr 2 juni 2016, ute nu!


Arbetar-Esperantisten nr 2 juni 2016 är ute nu!

Ur innehållet:

- Årsmötesrapport
- SAT-kongreso 2016
- Novaĵoj de libroservo
- Vad är Pasporta Servo?
- Intervju de Rhodi Mellek

Beställ ditt pappersexemplar idag genom att skicka ett mejl till arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Du kan även läsa tidningen i pdf-format härr.

Arbetar-Esperantisten, nr 1 mars 2016, ute nu!


Arbetar-Esperantisten nr 1 mars 2016 är ute nu!

Ur innehållet:

- Novaĵoj de libroservo
- Mitt liv med esperanto
- La korto - la sekvantaĵo
- Portu la ŝarĝo unu por la alia

Beställ ditt pappersexemplar idag genom att skicka ett mejl till arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.

Arbetar-Esperantisten, nr 3-4 december 2015, ute nu!


Arbetar-Esperantisten nr 3-4 december 2015 är ute nu!

Ur innehållet:

- Unu tago rimarkebla
- Novaĵoj de libroservo
- Kantoj kiuj ne mortos
- La predikisto kaj la sklavo
- Proletär esperantokväll i Valencia
- Birdo elektas la fuĝon - sed ni nenie!
- Landet som finns överallt och ingenstans...

Beställ ditt pappersexemplar idag genom att skicka ett mejl till arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.

Arbetar-Esperantisten, nr 1-2 september 2015, ute nu!


Arbetar-Esperantisten nr 1-2 september 2015 är ute nu!

Ur innehållet:

- La Internacio
- Praktika antirasismo estas nia elekto
- La Korto
- Årsmötet i Göteborg 2015
- Det ideologiska tankefelet i förhållandet mellan socialism och det internationella språket
- SAT:s 88e kongress


Beställ ditt pappersexemplar idag genom att skicka ett mejl till arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.

Arbetar-Esperantisten, nr 2 december 2014, ute nu!


Decembernumret av Arbetar-Esperantisten är ute nu!

Ur innehållet:

- Esperantoskolan
- Paŝo al la mondo
- Sindikataj novaĵoj
- Revolucia simpleco
- Kurdio: la siriaj kurdoj proklamas egalecon inter viroj kaj virinoj
- Språk är som höns/Lingvoj same kiel kokinoj


Beställ ditt pappersexemplar idag genom att skicka ett mejl till arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.

Arbetar-Esperantisten, nr 1 oktober 2014, ute nu!


Det första numret av Arbetar-Esperantisten på 60 år! Vi tog under årsmötet i Malmö, mars 2014, beslut på att återgå till att ge ut vår tidning som tvåspråkig och med namnet Arbetar-Esperantisten. Detta för att göra tidningen mer utåtriktad.

Vi tillägnar detta nummer till vår kamrat och kära vän Pelle Persson (1920-2014) som gick bort i juli.

Ur innehållet:

Pelle Persson har lämnat oss, Forpaso de Pelle Persson, Tradukado de la libro Yarden, Rapport från årsmötet i Malmö, Laboristgvidata hotelo minacata de elpelo, Pri La Alternativa Semajno en Visby 2006, Sennacieca Asocio Tutmondas (SAT:s) 87e kongress, Mellan Babels torn och Norra Bantorget: Arbetaresperantismen, Libroservo.

Beställ ditt pappersexemplar idag genom att skicka ett mejl till arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.

SLEA-Informilo, nr 1 mars 2014


Ur innehållet:

La lukto por Rote Flora en Hamburgo, Sindikataj novaĵoj, Jirina Jonasson - ripozu en paco!, Norda Prismo, Eŭropa kontraŭfaŝisma manifesto, Poemoj, Novajoj de libroservo, Pri Esperanto DVD-filmo, Libroservo.

Beställ ditt pappersexemplar idag genom att skicka ett mejl till arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.

SLEA-Informilo, nr 4 2013


Ur innehållet:

Maldekstra lernejo forbruligis, Pri Sennacieca Asocio Tutmonda, La redakcio informas, El la kontraŭatomenergia movado, SAT-grupo helpas senhejmulojn, Sindikataj novaĵoj, Historia rerigardo, Lingvo kiel liberigo, Kalejdoskopo de Siv Burell, Libroservo.

Beställ ditt pappersexemplar idag genom att skicka ett mejl till arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Du kan även läsa tidningen i pdf-format här.