La celo de SLEA


La celo de Sveda Laborista Esperanto Asocio, SLEA, estas en Svedio propagandi por Esperanto en la laborista movado kaj inter personoj kiuj simpatias kun la penadoj de tiu movado.

La asocio, kiu estas partipolitike neutrala, volas ĉiamaniere labori por disvastigo de Esperanto inter la laboristoj, kaj samtempe per propagando por Esperanto en diversaj organizoj igi ilin partopreni en la kreigo de opinio, kiu postulas, ke Esperanto estu enkondukata en la lernejon, kaj estu aprobata kiel internacia lingvo.

Por tiu ĉi celo la asocio volas interligi ĉiujn laboristojn kaj aliajn socialism-tendencajn personojn, kiuj scipovas Esperanton, studas Esperanton au simpatias kun la ideo pri mondlingvo, kaj pro tio volas subteni la laboron de la asocio.

Por realigo de sia celo. La asocio kunlaboras kun similaj organizoj en aliaj landoj kaj kun Sennacieca Asocio Tutmonda, S.A.T.