Broschyrer och pamfletter


Fler titlar kommer snart upp.


Skicka in din beställning via e-post till SLEA. Porto tillkommer.

Betalning kan göras till vårt plusgiro efter att vi bekräftat din beställning.

Plusgiro: 5 31 60-8 (Svenska Arbetar Esperanto-förbundet)


Arbetare-Esperantismen
Format: Pamflett
Författare: E. Lanti
Utgivare: SLEA (Svenska arbetaresperantoförbundet)

10 kr
Imaga dialogo Marks / Bakunin
Formato: Pamfleto
Aŭtoro: Maurice Cranston
Eldoninto: SAT-broŝurservo

10 kr
Indignu!
Formato: Broŝuro
Aŭtoro: Stéphane Hessel
Eldoninto: Eldona Fako Kooperativa de SAT

« 93-jaraĝa. La fino ja baldaŭas. Bonŝance, restas ankoraŭ tempo por elvoki tion, kio estis la fundamento de mia politika engaĝiĝo : nome la programon ellaboritan antaŭ sesdek jaroj de la Nacia Konsilio de la Rezistado ! ».

Bonŝance, ni povas profiti la sperton de tiu elstara rezistanto, savita el la lageroj de Buchenwald kaj Dora, kunredaktanto de la Universala Deklaracio pri la Homaj Rajtoj en 1948, nomumita Ambasadoro de Francio kaj Komandoro de la Honora Legio ! Laŭ Stephane Hessel, « la baza motivo de la Rezistado estis indigno ».

Jes ja, la kialoj por indigni en la kompleksa hodiaŭa mondo aperas eble malpli klaraj ol en la nazia periodo. Sed « esploru kaj vi trovos » : ekz. La ĉiam pli vastiĝantan abismon inter homoj ege riĉaj kaj ege malriĉaj, la fartostaton de la planedo, la mistraktadon al la senlegitimiluloj, al la Romaoj, la postkuradon al « pli kaj pli da avantaĝoj », al konkurenco, la diktaturon de la monmerkatoj, kaj eĉ la forĵongladon de la akiraĵoj de la Rezistado - pensioj, Sociala Asekuro... Por esti efika nepras, ke kiel hieraŭ, ni agu kolektive : la asocioj Attac Amnesty, la Internacia Federacio pri la Homaj Rajtoj... atestas pri tio. Do, ni povas kredi je Stéphane Hessel kaj sekvi lin, kiam li alvokas al « paca ribelo ».

Sylvie Crossman

30 kr
Manifesto de la sennaciistoj
Formato: Broŝuro
Aŭtoro: E. Lanti
Eldoninto: SAT-broŝurservo

Priskribo: Fama socipolitika studo, tradukita en multajn lingvojn. La libro krome entenas diversajn aliajn dokumentojn pri sennaciismo.

20 kr
Manifesto por nova civilizado - Sufiĉas trairi la ponton
Formato: Broŝuro
Aŭtoroj: Michel Eliard, Patrick Pappola
Eldoninto: Eldona Fako Kooperativa de SAT

La libreto "Manifesto por nova civilizado" kun subtitolo "Sufiĉas trairi la ponton" celas plenigi kompletan mankon de alternativo rilata al etiko kaj daŭro de nia civilizado. La du kunverkintoj havas klaran pozicion pri gravaj problemoj (socio, ekologio, komunikado, financo, heredaĵo) kaj diras sian indignon pri forgeso pri la homo en ĉiuj kampoj kaj pri la laŭdira progreso, kiu fakte kaŝas la volojn regi kaj alproprigi. Neniu inda ŝanĝo estiĝos sen profunda ŝanĝo en la spiritoj, kaj tiu libreto alportas la necesajn elementojn. Kerna ĉerpofonto estas la verko de profesoro Gilbert Durand "Scienco de la Homo kaj Tradicio".

30 kr
Por ekologia socio
Formato: Broŝuro
Aŭtoro: Murray Bookchin
Eldoninto: SAT-broŝurservo

Priskribo: Pri ekologio kaj anarkiismo.

25 kr