Unua de majo en esperanto!

Ĉijare la stokholma klubo de SLEA manifestacios kune kun SAC/Sindikatistoj dum Unua de Majo en Stokholmo. Ni kolektiĝos sur la placo Sergels Torg je la 11a horo kaj iros al la direkto Stortorget (granda placo) en Gamla Stan je la 12a horo. Facile vi trovos kaj vidos nin ĉe standardoj kaj flagoj de esperanto.
Jen la nova libro!

Malvarma bufedo de Jenny Wrangborg nun eldonita de Sveda Laborista Esperanto-Asocio en kunlaboro kun Eldona Societo Esperanto.
MALVARMA BUFEDO

Aŭtoro: Jenny Wrangborg
Antaŭparolo: Göran Greider
Eldoninto: SLEA (en kunlaboru kun Eldona Societo Esperanto)
Tradukisto: Gunnar Gällmo
Kovrilo: Mattias Elftorp
Eldonjaro: 2017

La bufedistino laboras en kafejo en Gotenburgo. Ĉirkau ŝi svarmas homoj kun siaj sortoj. La malvarma bufedo, ŝia laborejo, iĝas nabo por amikeco, pasioj kaj sonĝoj. Sed ankaŭ por pensoj pri egaleco, kaj la ideo ke ĉio devus esti alia.

"La malvarma bufedo" estas poemaro kaj kolektiva historio, la rakonto pri lukto de laborantaj homoj en kuirejo.

Sendu vian mendon kaj demandojn al la retpostadreso: slea.smolando@hotmail.com

SLEA eldonis la libron La Korto de Kristian Lundberg!


SLEA eldonis la libron La Korto de Kristian Lundberg dum la jarkunveno en Göteborg, 28 marto, 2015.

Mendu la libron jam hodiaŭ.

Prezo:

En Svedio:

70 SEK (+ 15 SEK por afranko).
Membro de SLEA nur 50 SEK (+ 15 SEK prezo de afranko).

En Eŭropo: 70 SEK (+ 56 SEK prezo de afranko).

En la mondo ekster Eŭropo: 70 SEK (+ 60 SEK prezo de afranko).

Se vi volas mendi la libron skribu al: slea.smolando@hotmail.com

Eldonos de Sveda Laborista Esperanto-Asocio en kunlaboro kun Eldona Societo Esperanto.

"La Korto" temas pri senŝirmeco kaj travivado, pri la kondiĉoj de la laboro kaj pri mono - haveblo sed ĉefe malhaveblo de mono. Estas ankaŭ rakonto pri la junaĝo de la verkisto en la ombra parto de la socio.

Kaptita en maŝaro de ŝuldoj, Kristian serĉas laboron en la plej multspecaj lokoj. Fine li estas dungata en la haveno de Malmö, en "La Korto", inter la homoj pohore dungitaj de laborperanta entrepreno, kun la plej aĉaj laborkondiĉoj. Li movas aŭtojn sub severa kontrolo kaj en ĉiuj veteroj. Malrapide la reveno al la korpa laboro, kiu ekis lian profesian vivon, iĝas vojaĝo reen al la infanaĝo, sed ankaŭ kvitiĝo kun la kondiĉoj de la moderna laborvivo.

Kristian Lundberg faras inversan klasvojaĝon, kie la jaroj ĉefe dediĉitaj al verkado subite ŝajnas interludo. Li reiras al la mondo de kie li unue venis. Ne pro nostalgiaj kaŭzoj, sed ĉar ne troveblas alia solvo.

La Laborista Esperantisto/Arbetar-Esperantisten, n-ro 2 2014!
El la enhavo:

- Esperantoskolan
- Paŝo al la mondo
- Sindikataj novaĵoj
- Revolucia simpleco
- Kurdio: la siriaj kurdoj proklamas egalecon inter viroj kaj virinoj
- Språk är som höns/Lingvoj same kiel kokinoj


Mendu paperan version hodiaŭ. Sendu retpoŝton al: arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Aŭ legi la gazeton ĉi tie en pdf-formato.

La Laborista Esperantisto/Arbetar-Esperantisten, n-ro 1 2014!
Ĉi tiu numero estas dediĉita Pelle Persson (1920-2014).

El la enhavo:

Pelle Persson har lämnat oss, Forpaso de Pelle Persson, Tradukado de la libro Yarden, Rapport från årsmötet i Malmö, Laboristgvidata hotelo minacata de elpelo, Pri La Alternativa Semajno en Visby 2006, Sennacieca Asocio Tutmondas (SAT:s) 87e kongress, Mellan Babels torn och Norra Bantorget: Arbetaresperantismen, Libroservo.

Mendu paperan version hodiaŭ. Sendu retpoŝton al: arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Aŭ legi la gazeton ĉi tie en pdf-formato.

SLEA-Informilo No. 1, 2014


Enhavo:

La lukto por Rote Flora en Hamburgo, Sindikataj novaĵoj, Jirina Jonasson - ripozu en paco!, Norda Prismo, Eŭropa kontraŭfaŝisma manifesto, Poemoj, Novajoj de libroservo, Pri Esperanto DVD-filmo, Libroservo.

Mendu paperan version hodiaŭ. Sendu retpoŝton al: arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Aŭ legi la gazeton ĉi tie en pdf-formato.