La Laborista Esperantisto/Arbetar-Esperantisten, n-ro 2 2014!


La Laborista Esperantisto/Arbetar-Esperantisten estas dulinga membrogazeto de SLEA.

El la enhavo:

- Esperantoskolan
- Paŝo al la mondo
- Sindikataj novaĵoj
- Revolucia simpleco
- Kurdio: la siriaj kurdoj proklamas egalecon inter viroj kaj virinoj
- Språk är som höns/Lingvoj same kiel kokinoj


Mendu paperan version hodiaŭ. Sendu retpoŝton al: arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Aŭ legi la gazeton ĉi tie en pdf-formato.

La Laborista Esperantisto/Arbetar-Esperantisten, n-ro 1 2014!


La Laborista Esperantisto/Arbetar-Esperantisten estas dulinga membrogazeto de SLEA.

Ĉi tiu numero estas dediĉita Pelle Persson (1920-2014).

El la enhavo:

Pelle Persson har lämnat oss, Forpaso de Pelle Persson, Tradukado de la libro Yarden, Rapport från årsmötet i Malmö, Laboristgvidata hotelo minacata de elpelo, Pri La Alternativa Semajno en Visby 2006, Sennacieca Asocio Tutmondas (SAT:s) 87e kongress, Mellan Babels torn och Norra Bantorget: Arbetaresperantismen, Libroservo.

Mendu paperan version hodiaŭ. Sendu retpoŝton al: arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Aŭ legi la gazeton ĉi tie en pdf-formato.

SLEA-Informilo No. 1, 2014


Enhavo:

La lukto por Rote Flora en Hamburgo, Sindikataj novaĵoj, Jirina Jonasson - ripozu en paco!, Norda Prismo, Eŭropa kontraŭfaŝisma manifesto, Poemoj, Novajoj de libroservo, Pri Esperanto DVD-filmo, Libroservo.

Mendu paperan version hodiaŭ. Sendu retpoŝton al: arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Aŭ legi la gazeton ĉi tie en pdf-formato.

SLEA-Informilo No. 4, 2013


Enhavo:

Maldekstra lernejo forbruligis, Pri Sennacieca Asocio Tutmonda, La redakcio informas, El la kontrauatomenergia movado, SAT-grupo helpas senhejmulojn, Sindikataj novajoj, Historia rerigardo, Lingvo kiel liberigo, Kalejdoskopo de Siv Burell, Libroservo.

Mendu paperan version hodiaŭ. Sendu retpoŝton al: arbetaresperantisten(a)hotmail.com

Aŭ legi la gazeton ĉi tie en pdf-formato.

Novaĵoj

Blogoj

Socialaj komunikiloj

Sociaj retejoj

Mia Vivo

Filmkolektujo

Tubaro

Trovi esperantistojn

Amikumu

Amikoj

SAT

Eldona Fako Kooperativa de SAT

SAT Amikaro

SATeH

Lernu Esperanton
lernu"

duolingo"