Böcker


Här kommer vi snart lägga upp fler böcker och läromedel till försäljning.


Skicka in din beställning via e-post till SLEA. Porto tillkommer.

Betalning kan göras till vårt plusgiro efter att vi bekräftat din beställning.

Plusgiro: 5 31 60-8 (Svenska Arbetar Esperanto-förbundet)Ĉu sekso subfosas?
Formato: Libro
Aŭtoro: Paŭlo Popo
Eldoninto: MAS

Maldekstraj teorioj de seksa liberiĝo kaj de malmuntado de seksa identeco.

80 kr
Etiko I.
Formato: Libro
Aŭtoro: P. Kropotkin
Eldoninto:

30 kr
Interhelpo, kiel faktoro de l' evoluo
Formato: Libro
Aŭtoro: P. Kropotkin
Eldoninto:

Priskribo: Fundamenta verko de anarkiismo.

100 kr
Kallokaino
Formato: Libro
Aŭtoro: Karin Boye
Eldoninto: Lulu/Gunnar Gällmo
Tradukisto: Gunnar Gällmo

La klasika sveda distopio, verkita en la sama tradicio kiel "Ni" de Zamjacin kaj "1984" de Orwell.

180 kr
La Interna milito en Francio (1871)
Formato: Libro
Aŭtoroj: Karlo Markso kaj Frederiko Engelso
Eldoninto: Mondial

Priskribo: La libro estas historia studo de la politikaj eventoj kundukintaj al la Pariza Komunumo 1871, unu el la plej profundaj studoj de Markso kaj ekzemplo de lia aliro al historio.

150 kr
La Pariza Komunumo de 1871
Formato: Libro
Aŭtoroj: Div.
Eldoninto: Eldona Fako Kooperativa de SAT

Konciza prezento de, eble, la plej grava politika evento de 1871.

50 kr
Liberecanaj pensoj
Formato: Libro
Aŭtoroj: Diversaj aûtoroj
Eldoninto: SAT-Broŝurservo - Laûte!

Tiu ĉi duvoluma kompendio konsistas el 17 tekstoj. Plej multaj aûtoroj estas famaj anarkiistaj aktivuloj el diversaj landoj: Kropotkin, Domela-Nieuwenhuis, Malatesta, C. A. Laisant, Jean Grave, Sébastien Faure, Maurice Fayolle... aû literature famaj verkistoj: La Boétie, Oscar Wilde... Aldone, abundas pli mallongaj citaĵoj, lokitaj komence de ĉiu volumo. Ne mankas ĉapitroj pri la hispanaj avangarduloj Francisko Ferrer kaj Durruti.

Kompreneble, tute ne eblas liveri per 480 paĝoj kompletan superrigardon al la riĉa galerio de la plej famaj liberecanoj. Cetere, plej multaj liberamantoj neniam aktivis en anarkiistaj grupoj aû asocioj, ĉar la "liberecana penso"manifestiĝis jam en la Antikveco, kaj longe antaû ol aperis la unuaj organizoj malkae celantaj anarkion kiel "plej altan esprimon de l' ordo" (Elizeo Reclus).

Fine de la dua volumo troviĝas listo de aliaj liberecanaj tekstoj legeblaj en Esperanto kaj la ĉefaj adresoj, al kiuj sin turni sur la E-kampo.

165 kr
Sonĝoj de kristalo
Formato: Libro
Aŭtoro: Jérôme Leroy
Eldoninto: Eldona Fako Kooperativa de SAT

Priskribo de mondo renversita sekve de klimataj katastrofoj kaj nehumana malindustriigo.

50 kr
Tertrema katastrofo de Japanio 2011 - Taglibro
Formato: Libro
Aŭtoro: Jasuo Hori
Eldoninto: MAS/SAT

Pli ol simpla taglibro!

140 kr
Traktaĵo pri ateologio
Formato: Libro
Aŭtoro: Michel Onfray
Eldoninto: SAT-EFK

Brila pledo por ateismo argumentita, firme konstruita, fortika kaj luktema.

La tri monoteismoj, animataj de ununura genealogia mortimpulso, dividas tutan aron da identaj malŝatoj : malamo al la racio kaj inteligento ; malamo al la libero ; malamo al ĉiuj libroj je la nomo de nur unu ; malamo al la vivo ; malamo al la sekso, al la virinoj kaj al la plezuro ; malamo al la virineco, malamo al la korpo, al la deziroj, al la impulsoj. Anstataŭ ĉio ĉi, judismo, kristanismo kaj Islamo defendas : la fidon kaj kredon, la obeon kaj submetiĝon, la inklinon al la morto kaj la pasion por transmondo, la anĝelon kaj la ĉastecon, la virgecon kaj la monogamian fidelecon, la edzinon kaj la patrinon, la animon kaj la spiriton. Tio signifas krucumi la vivon kaj glori la neniecon...
M.O.

180 kr